Bogár István Hagyományőrző Egyesület, Őcsény

A Bogár István Hagyományőrző Egyesület 1931-ben alakult, azóta több évtizedes többé-kevésbé összefüggő múltra tekint vissza. 1993-ban vált egyesületté, majd 1998-ban felvette a faluban született hagyományokat őrző, továbbadó Bogár István néptanító nevét.

Az egyesület két csoportból áll, az ún. felnőtt és a gyermek utánpótlás csoportból. Taglétszáma változó, jelenleg 50 fő, korosztálya 6-70 év közötti.
Az egyesület célja: szűkebb környezete, Sárköz népi hagymányainak megőrzése, ápolása, bemutatása.

A sárközi szokások, hagyományok adnak témát az együttes táncaihoz. A Sárközi Lakodalom az egész Sárközt átfogó rendezvénysorozat, mely minden évben más sárközi településen kerül megrendezésre, úgyszintén a Szüreti Szőlőőrzési Mulatság. Őcsényben a gyermekek születése utáni keresztelőnek, a „poszetnek” hagyományát is színpadra viszik.
A sárköziek büszkék gyönyörű viseletükre, csillogókkal gazdagon díszített ruháikra, mely az egykori jómód szintjét is jelzi. Több generáción keresztül is őrzik, viselik.

Az egyesület műsorai:

Bogár István:  Őcsényi lakodalom
                        Szüreti képek
                        Üveges tánc
                        Gesztenyés
                        Kónyi verbunk
                        Hideg szél

Tímár Sándor: Sárközi táncok
                        Kanásztánc
                        Keresztelő Őcsényben

Szabadi Mihály: Sárközi karikázó
                          Nemzedékek,
                          Szőlő őrzés
                          Fonó

Az együttes hagyományőrző táncai mellett különböző báli táncok előadására is vállalkozik. Ezek a következők:

Kolbert Margit: Körcsárdás
                          Palotás
                          Kék Duna kringő
                          Gyertyafény keringő
                          Tangó

A településen több kiemelkedő személyiség élt és tevékenykedett, akiknek szakmailag sokat köszönhet a csoport, hisz tanácsaikkal támogatták, gyakorlati munkájukkal hosszú időn keresztül irányították az együttest. Például: Bogár István vagy Horváthné Mónus Éva.

Az őcsényieknek fontos, hogy a hagyományok ne szűnjenek meg, hanem gyermekeik ezen keresztül is kötődjenek a falujukhoz. A csoport régi- és jelenlegi tagjai ezért hagyományápolás egyéb területein is szívesen dolgoznak:
Ignácz Istvánné,     hímző
Kertész Józsefné,    sárközi baba- és ruhakészítő
Minorics Jánosné,    szövő, sárközi baba- és ruhakészítő
Szűcs Imréné,          gyöngyfűző

Az egyesület elnöke: Scultéty Erzsébet

Művészeti vezető: Győri Jolán

Az együttest kíséri a Csurgó zenekar, Siklósi Krisztián vezetésével.

Az őcsényi tánccsoport az elmúlt hetven év alatt számos fellépésen, megmérettetésen vett részt. Az 1980-as évektől rendszeres résztvevője a szakma által szervezett „minősítő” fesztiváloknak, így többek között bronz, ezüst, arany, majd később minősült fokozattal rendelkezik, illetve tagjai között Fülöp Ferenc díjas táncosok is vannak.

Az együttes a 7 évtizedes fennállása óta bejárta az egész országot, a fővárostól a legkisebb településig.

Rendszeresen eleget tesz külföldi meghívásoknak is. Jártak már Németországban, Szicíliában, Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában, Horvátországban.
Fontosak a partnerkapcsolatok is. Ezek: Gombos (Szerbia és Montenegro) és Gyergyószárhegy (Románia) testvértelepülések, valamint régi barátság fűzi a németországi Halsdorf csoportjához.
 
A Hagyományőrző Egyesület hangsúlyos szerepet vállal a település civil életében, önálló rendezvények szervezésével, lebonyolításával: Sárközi bál, Szüreti felvonulás és mulatság. Továbbá közreműködik más szervezetek, vagy az Önkormányzat rendezvényein is, mint például a Repölő Napon, a Falu Napon, a Hőlégballon Találkozón, a Falu Karácsonyán, kiállítás megnyitókon… stb.

A térség közös rendezvénye a „Sárközi Lakodalom”, melyet 2005-ben és 2015-ben Őcsény rendezett.